≡ Menu

Aangiften

Aangifte inkomstenbelasting
Ook als u geen zelfstandige bent, kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen het uitstel en de aangiftes inkomstenbelasting en andere aangiftes van particulieren. Ook voor zaken als zorg-,  kinderopvang- en andere toeslagen kunt u bij ons terecht.

Aangifte vennootschapsbelasting
Wij verzorgen de aangifte vennootschapsbelasting en kunnen ook zorgen voor uitstel van de aangifte. Tevens kunnen wij u adviseren bij het nemen van fiscale beslissingen. Uiteraard op het gebied van vennootschapsbelasting, maar ook bij andere fiscale vraagstukken.

Aangifte omzetbelasting
Wij verzorgen uw aangifte omzetbelasting, intracommunautaire leveringen en – diensten en de suppletie omzetbelasting.